Dotační projekty

Letní soustředění 2021

Od 23. do 27. srpna 2021 se uskutečnilo letní soustředění mládeže, jehož náplní byla příprava na nadcházející soutěžní sezónu. V rámci projektu byly navíc pořízeny nové tatami. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem z dotačního programu Sport 2021.


Pořízení sportovního vybavení pro tréninky dětí a mládeže

Na přelomu podzimu a zimy 2021 byla pořízena multifunkční posilovací souprava a šest kusů měkkých dopadových žíněnek. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem z dotačního programu Sport 2021/2.


Podpora činnosti SK 2021

V březnu 2021 bylo Národní sportovní agenturou vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na poskytnutí dotace za účelem podpory činnosti SK/TJ v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let. Poskytnutá dotace byla využita na částečné pokrytí finančních nákladů vzniklých za činnost trenérů.


Individuální dotace na činnost 2021

Dne 5. ledna 2021 byla podepsaná Smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Kadaň a JUDO KADAŇ, z. s., jejímž účelem je poskytnutí dotace na činnost pro rok 2021.