Dotační projekty

Sport 2023

Judo Kadaň pořídilo nové tatami s optimálními tlumícími vlastnostmi. Tatami budou využívány pro pořádání závodů nebo pro mimořádné tréninky s potřebou větší cvičební plochy, semináře či kempy. Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Můj klub 2022

Pro rok 2022 obdrželo JUDO KADAŇ z. s. dotaci ze státního rozpočtu České republiky, jejímž poskytovatelem je Národní sportovní agentura. Dotaci JUDO KADAŇ obdrželo za účelem podpory sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce sportovních klubů realizující sportovní aktivity dětí a mládeže.

Individuální dotace na činnost 2022

Město Kadaň se finančně spolupodílelo na nákladech klubu souvisejících s běžnou činností, a to díky poskytnuté dotaci pro sportovní kluby.

Sport 2022

V průběhu roku 2022 proběhlo několik půldenních a jednodenních soustředění včetně pětidenního letního soustřední. Účelem byla technická a fyzická příprava judistů. Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Letní soustředění 2021

Od 23. do 27. srpna 2021 se uskutečnilo letní soustředění mládeže, jehož náplní byla příprava na nadcházející soutěžní sezónu. V rámci projektu byly navíc pořízeny nové tatami. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem z dotačního programu Sport 2021.

Pořízení sportovního vybavení pro tréninky dětí a mládeže

Na přelomu podzimu a zimy 2021 byla pořízena multifunkční posilovací souprava a šest kusů měkkých dopadových žíněnek. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem z dotačního programu Sport 2021/2.

Podpora činnosti SK 2021

V březnu 2021 bylo Národní sportovní agenturou vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na poskytnutí dotace za účelem podpory činnosti SK/TJ v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let. Poskytnutá dotace byla využita na částečné pokrytí finančních nákladů vzniklých za činnost trenérů.

Individuální dotace na činnost 2021

Dne 5. ledna 2021 byla podepsaná Smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Kadaň a JUDO KADAŇ, z. s., jejímž účelem je poskytnutí dotace na činnost pro rok 2021.